Home

Tematikus terv reflexió

A portfólió legfontosabb részei a tematikus terv és a foglalkozástervek. Ez az írás elsősorban azoknak a kollégáknak szól, akik 2019-ben a portfóliókészítés mellett döntöttek, tehát 2020-ban feltehetőleg sor kerül majd a minősítésükre 5. tematikus terv - irodalom 41 6. Óraterv - irodalom 51 7. reflexiÓ a szophoklÉsz: antigonÉ - drÁmaelemzÉs, drÁmaelmÉleti megkÖzelÍtÉsekkel cÍmŰ ÓrÁhoz kapcsolÓdva - irodalom 61 8. tematikus terv - magyar nyelv 63 9. Óraterv - magyar nyelv 70 10. reflexiÓ a tematikus tervhez - magyar nyelv 73 11 Reflexió a tematikus tervhez A tematikus terv végrehajtása során a fejlesztési területeket, fejlesztendő kompetenciákat, a szakterminológiát végig igyekeztem szem előtt tarta-ni. A terv lehetőséget adott a változatos munkaformák, órafelépítés alkalmazására. A zenehallgatás jól illeszkedett és bevált az őszi hangula tematikus terv az Ősz korcsoport: osztatlan, vegyes ÉletkorÚ (3-6 Év) kÉszÜlt a carolina Óvoda És bÖlcsŐde (sÁrospatak) szemÉlyisÉgkÖzpontÚ Óvodai pedagÓgiai programja alapjÁn egy kb. 20-órás tematikus terv: 5 oldal reflexiója: 1 oldal az óratervek terjedelme: 2 oldal, megvalósítási dokumentum: 1 oldal, reflexió ½ oldal ez a 10 óraterv esetében összesen: 35 oldal Összesen tehát: 2 + 3 + 2 + 6 + 35 = 48 oldal Hány oldalas az egyszerűsített portfólió

Évszakokra, ünnepi szokásokra, sajátos tradíciókra épülő tematikus terv:(Ősznyitó-őszi vásár, Szüret, Márton-nap, Télkezdet, Adventi készülődés - Mikulás- Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Víz világnapja, Madarak és fák napja)Lehet egy-két hétre tervezett valamilyen tevékenységsorozathoz rendelt foglalkozástervek sorozata is csoportprofil/egyéni profil/csoportprofil és nevelési terv/növendékprofil; tematikus terv/egyéni fejlesztési terv + reflexió; 4 db óra-/foglalkozásterv + reflexiók; esetleírás; hospitálási napló + reflexió; 2-5 db szabadon választható dokumentum + reflexió - amennyiben releván ŐSZ s 3-4 évesek 4-5 évesek 5-6-7 évesek i Virágok, zöldségek, gyümölcsök: Rózsa, szegfű Alma, körte, szőlő, dió fogyasztása, színe, formája sárgarép

Tematikus terv, óratervek készítése - 201

 1. A munkatevékenységek közben környezetesztétikai szokásokra való figyelemfelhívás. A Betlehemes játék előkészítése során Jézus születésének történeti megismerése, hagyományápolás. Dramatizálással egyéni képességfejlesztés, együttműködési készség fejlesztése valósul meg, a mozgásos tevékenységekkel térbeli tájékozódó képesség, testsémafejlesztés
 2. tematikus tervehez üers dok..doc. 31 KB · Olvasás: 2,388 Reagált: amandy04, Kerekerdő 12, benczemonika01 és 18 további A másik a Tanfelügyeleti kézikönyv, amit nem árt áttanulmányozni. Úgy tudjuk, hogy kell az éves terv, foglalkozástervek, ugye ezen belül a cél eszköz feladatrendszer, a képességfajták, ezek.
 3. LAUDER JAVNE JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP-ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 1121 Budapest, Budakeszi út 48. • telefon : 36-1-275 -2240 • fax: 36-1-275 -2610 E-mail: javne@lauder.hu • Web site: www.lauder.hu // 1. oldal TEMATIKUSTERV - REFLEXI
 4. ősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Óvodai nevelés Az emberi erőforrások
 5. t a segítségnyújtás módját és az önállóság optimális biztosítását
 6. Dr. Toma Kornélia Tevékenység- / foglalkozásterv Verselés, mesélés (mese)1 Az óvodapedagógus neve: Csoport: vegyes életkorú Tevékenységi forma: Verselés, mesélés2 A tevékenység előzménye: séta a természetben; lehetőség szerint: piaclátogatás, tavasz
 7. TEMATIKUS TERV- FAMILY LIFE (családi élet) Angol nyelv Téma: az érettségi vizsgákon és nyelvvizsgákon is gyakran előforduló témakör - A család Az órák célja: a.) a diákok a közvetlen családtagok bemutatásán túl képesek legyenek arra is, hogy általánosságban is tudjanak beszélni a témakörről b.) gyűjtsenek információt, szerezzenek ismereteket arról

Negyedéves fejlesztési terv-Föld modul 2012. Negyedéves fejlesztési terv-Víz modul 2012. Negyedéves fejlesztési terv-Tűz modul 2011. Negyedéves fejlesztési terv-Levegő modul 2011. Holló - minta Anyanyelvi feladatok, játékok Hangutánzó játékok Beszédfejlesztés Puli Mozgásfejlesztő program - Pek-torna Mozgáskotta Mandala. tanmenet, tematikus terv, óravázlat, csoportprofil, hospitálási napló, esetleírás, ofő. munkaterv sablon, reflexió minták 2 . 3 A 2013. szeptember 1. vagy azt követően kezdő pedagógus, 2 év mentor által támogatott szakmai idő teljesítése után

Tudatosság az óvodai foglalkozások tervezésében 1

 1. • Id őrendi tervezés az egyes lépések meghatározása - heti terv. • A módszerek meghatározása, megbeszélése. • Figyelemfelkelt ő plakátok készítése a témahét eseményeir ől. Tájékoztatás. • Szükséges eszközök biztosítása, beszerzése, ill. elkészítése a csoport igényei szerint
 2. Tematikus terv Készítette: Törőcsik Adrienn Téma: Az ipari forradalom és hatása az életmód átalakulására Osztály: 6. Műveltségterület: Ember és társadalom Tantárgyak/ foglalkozástípusok: történelem/tanórák + múzeumlátogatás Kiemelt fejlesztési célok: A differenciált történelmi gondolkodás alakítása, az adatok.
 3. Tematikus terv Tantárgy: Matematika Készítette: Petróczi Gábor Évfolyam: 12. évfolyam Szakjai: Matematika-fizika A csoport megnevezése: 12. évfolyam fakultációs csoport Témakör: Analízis, differenciálszámítás A tanév megjelölése: 2013/2014-es Szűkebb témakör: A differenciálszámítás alkalmazásai A szűkebb témakör feladata: a differenciálszámítás.

Általánosságban a terv egy jövőbeli cselekvés lépéseit, módszereit, a szükséges környezeti feltételeket rögzíti. A pedagógiai folyamatban mindez a gyermekek/tanulók nevelésével, oktatásával, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre értendő (Soós, 2008).Az iskolai tanév időtartamát tekintve egy tanévben három fejlesztő ciklusra nyílik lehetőség, egy. kolléga jegyzőkönyve + saját reflexió • óralátogatási napló = min. 1 óralátogatási jegyzőkönyv + reflexió • lásd: mellékelt sablon! Zala Megyei Pedagógiai Intézet. Zala Megyei Pedagógiai Intézet. www.zalai-oktatas.h

Portfólió :: Bartfaijudi

A Portfólió 2020 - Készítsük együtt a portfóliót! a portfóliós anyagunk átdolgozott és kibővített változata. Ha szeretne biztosra menni, ha jó lenne tanulni az elmúlt évek tapasztalataiból, akkor ez a felkészítő anyag pont Önnek készült tematikus. tárgykörök szerint rendezett. Eredete: nincs adat. Forrás: nincs adat. Beküldte: nincs adat. RSS A mai nap szava: ortológus: A nyelvújítás ellenzője, aki nem kíván idegen szavakat beilleszteni a magyar nyelvbe. VÍRUSMONITOR.HU Grafikonok és információk a koronavírus terjedéséről A tematikus terv reflexiójába az kell, hogy miért úgy terveztél ahogy. Mik voltak a korábbi tapasztalataid, azt hogyan építetted be a tervbe. Az órareflexió a tervezésről és a megvalósításról szól, merthogy ezeket az órákat/foglalkozásokat le kellett tanítani és a tanítási tapasztalataidat kell leírni A projekt célja-Az őszi természet változásainak megfigyelése -A természetes környezethez való pozitív viszonyulás kialakítása -A természetes környezet értékeinek és szépségének megláttatása -Környezetvédelmi szemlélet megalapozása, növények, állatok szeretete, tisztelete -A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése sokoldal

A reflexió kiemelt szerepet kap a pedagógus portfólióban. A fejlődésükről való gondolkodásra és... Oktatás Blog Montessori. Tematikus terv: Ősz. A pedagógus portfólióhoz segédayag. 4 hetes tematikus terv ősz témakörben. Sok sikert minden minősülőnek! by braicat Óravázlat felépítése Tananyag tanóránkénti megvalósítása Általános szerkezeti felépítés: A fejrész, Az óra anyaga, és A táblai vázlat (esetleges) Módszerek, munkaformák Az óravázlat: Készítő tanár Tematikus egység Témakör Osztály Tanítás időpontja Az óra helye a tanmenetben A tematikus terv az Ősz - pdf ingyenes letöltés. tematikus terv az Ősz korcsoport: osztatlan, vegyes ÉletkorÚ (3-6 Év) kÉszÜlt a carolina Óvoda És bÖlcsŐde (sÁrospatak) szemÉlyisÉgkÖzpontÚ Óvodai pedagÓgiai programja alapjÁn, kÖrnyezetvÉdelmi munkakÖzÖssÉgi Reflexió (október 2. hete) A heti téma: Költöznek a madara. Már a felkészülés előtt feltérképeztem a gyermekek témával kapcsolatos érdeklődését, és hogy milyen ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkeznek. A kezdeményezések témái úgy az ÓNOAP-ban, PP-ban foglaltakkal, mint a tematikus • teljes portfólió: 24 dokumentum 1. csoportprofil 2. tematikus terv 3-12. óraterv+reflexió 13. megvalósítás dokumentumai (!) 14. értékelés dokumentumai 15. esetleírás 16. csoportprofil 17. féléves ütemterv 18-19. foglalkozásterv 20. hospitálási napló (!) 21

Óvodába kidolgozott témahetek, projekttervek, foglalkozás

1 . TESTNEVELÉS ÉS SPORT . TANTERV . 5-8. ÉVFOLYAM . Célok és feladatok . Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúr Megígértem: Testnevelés, mozgás tervezet portfólióhoz is. Kedves Kollégák! A tervezet formátumával nem tudtam még megbirkózni. Ami késik, nem múlik Téli tematikus terv Próbálja ki 15 napig díjmentesen az OviAdmint Legfrissebb híreink az óvodapedagógia területén Önnek ajánljuk: Pedagógiai-szakmai ellenőrzési segédlet óvodapedagógusoknak, óvodavezetőknek Online szakmai anyagunk a tanfelügyeleti ellenőrzésre és az önértékelésre készít fel a jogszabályi háttér. Tematikus terv: gyermekekhez igazodó, rugalmas, átlátható tartalmak koordinálása. Bevezető az óvodai kiegészítő Útmutatóhoz. U) Reflexió: a tematikus terv és a foglalkozások megvalósulásának értékelése - minta. Az óvodapedagógusoknak a csoport életkori összetételét Óvodai tevékenységi formák (foglalkozások) tervezete Szerkesztette Golyán Szilvia Szarka Júlia Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Ka

Ovi: TERVEK ÓVODAI MUNKÁHOZ - Web - Ov

Tematikus terv és csoportprofil Ma sikerült végre befejeznem a tematikus tervet (már csak a 6db óraterv van), és a csoportprofilt is megírtam. Ami még hátra van azok a következők: szakmai életutam tematikus terv reflexiója saját fejlesztésű feladatlap bemutatása, értékelésem reflexiój 2. 3. 4. Nyitó lap Profil Szakmai önéletrajz adatai Nevelő oktató munka dokumentumai Választási lehetőség: teljes/egyszerűsített változat Csoportprofil Tematikus terv - reflexió Óratervek - egy bekezdésnyi reflexió Egyéb dokumentumok (tankönyvi lecke, tanulói füzet, feladatlap stb. 1. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a PC kiválasztásánál? - Alkalmazási terület - a feladat és a szoftverek hardverigénye: - iro

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodáj EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV - Standard Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Lps Homeschool Teaching Education Wedding Creative Valentines Day Weddings Mariage Wedding Pedagógus Portfólió. Kedves Pedagógus Kolléga! Köszöntjük az IQfactory weboldalán! Cégünk évek óta (a Pedagógus Életpályamodell bevezetése óta) foglalkozik Pedagógus Portfóliók készítésével

Kezdőla Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakértő. Óvodák, óvodavezetők, közoktatási intézmények, intézmény fenntartók, magánóvodák segítése.

Egyéni fejlesztési terv Logopédiai tervezé

 1. Reflexió Dokumentum Reflexió Tanulói profil Terv: max. 6 alkalomra Tanulói munkák (max. 2 db) Reflexió Csatolható dokumentáció: a tanuló fejlesztésébe bevont más személlyel, szervezettel való együttmüködésröl (nevelési tanácsadó, tehetséggondozó team, szulök stb.) Esetleírás Egyéb dokumentumo
 2. Ez weboldal cookie-kat használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassa számodra. A cookie-k (sütik) kis szöveges fájlok, amelyek a számítógépen, telefonon, tableten tárolódnak el, amikor valaki felkeres egy weboldalt vagy webalkalmazást
 3. Reflexió Melyik kompetenciák alátámasztására szolgálhat leginkább? 4, 5, 3,4, 1, 6,4, 3, A tanulói önállóság fejlesztésének megvalósítása az alapdokumentumok között bemutatott tanulási-tanitási egység terve/tematikus terv és óratervek/foglalkozástervek alapján
 4. t az
 5. Tematikus terv éma Hét lág eny megismerése Matematikai tartalom lás, festés, ézi munka Mozgás es gyermektánc mesélés Játék vüli program gű ség 40 . Reflexió = a pedagógiai gyakorlat kritikus vizsgálata •Leírás (pl. foglalkozásterv, milyen csoportnak, milye
 6. Hogyan tegyük a gyerekek számára is átélhetővé nemzeti ünnepünket? A következőkben bemutatjuk, hogy egy művészeti óvodában milyen módszerekkel teszik örömtelivé az óvodások számára a március tizenötödikei nemzeti ünnepet, s ezáltal miként járulnak hozzá az ünnephez, az ünnepléshez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakításához, a nemzeti értékek.
 7. www.kecsked.h

Portfóliókészítés 2019 - a tematikus terv, az óratervek és

Tematikus terv: Csoportprofil, témakör, tankönyv (lehetőség szerint scannelve), tanmenet/kerettanterv, IKT-ellátottság, Témahét, fő tevékenység és minden más lényeges információ. Tematikus terv reflexiója: Tematikus terv, csoportprofil. Mely területek sikerességét emeljük ki, mely területeken van javítani való A tematikus terv részletesebb, mint a tanmenet, tartalmazhatja az osztály megnevezésén, a tanórák számán és felosztásán, a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon, a fejlesztendő. 9. lecke Logopédiai jellemzés, önreflexió-reflexió, portfólió Az egyéni fejlesztési terv (EFT) egy tervezési dokumentum, segíti a terápia tervezését, megalapozza a tudatosságot. Ha a gyermek fejlesztése több szakember együttműködésével valósul meg, tisztázza a team tagjainak kompetenciáit.. Tematikus terv Tematikus terv * * DOKUMENTUMOK KAPCSOLATI RENDSZERE Szabadon választható dokumentum Szabadon választható dokumentum K Óraterv * Óraterv. A REFLEXIÓ SZEREPE AZ E-PORTFÓLIÓBAN A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti

Portfólió - ANGOL NYEL

 1. 1 ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Matematika II. Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírása
 2. tát a 134. oldalán találjuk. Legfeljebb 3 db. tematikus tervet lehet beépíteni a portfólióba
 3. ősítési rendszeréhez Óvodai nevelés Az emberi erőforrások
 4. Félév végén: gyakorlati jegy a félév anyagából összeállított e-portfólióra (óraterv és reflexió, tematikus terv és reflexió, tanmenet), Kötelező irodalom Ballér E.: Tantervfejlesztés az iskolában

Portfólió 2020 - Készítsük együtt a portfóliót! E-book+

Bármilyen terv (óra-, tematikus terv, órán kívüli tevékenység terve) Bármilyen dolgozat, fogalmazvány, ami a sztenderdekkel (kompetenciákkal) összefügg Az ő felfogásában a reflexió tudásunk és vélekedésünk aktív, kitartó és pontos megvizsgálása, a belőlük származó következtetések megfontolásával együtt. A reflexió A minősítő vizsga és a minősítési eljárás nagy hangsúlyt fektet a benyújtott dokumentumokra történő reflektálásra. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a reflexió fogalmával. módjára, és mintát kínálunk a tematikus terv és a foglalkozásterv felépítésére, amelyek a szakmai sokféleségben. A pedagógiai folyamat tervezése (Tematikus terv)..... 12 4. A tanulók műveltségének, készségeinek, képességeinek Reflexió . Iskolánkban hárman tanítunk szolfézst. Spontán, informális módon akár naponta konzoltálunk egy-egy felmerült pedagógiai, nevelési vagy szaktárgyi kérdés kapcsán.. (Például a tematikus tervben a 4-es kompetencia, a gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése '-'-t kapott, így utólag azzal megtoldottuk.) Miután lett egy hozzávetőleges kép az alapdokumentumokról, így választottuk ki az a 3 - 5 dokumentumot, mai ajánlásként szerepel Oct 9, 2017 - A reflexió kiemelt szerepet kap a pedagógus portfólióban. A fejlődésükről való gondolkodásra és a rendszeres önértékelésre fordított idő szükséges, fontos és hasznos! Erről kell elszámolnunk. - az indoklás szerint. Erre hogyan reflektáljunk? A reflektí

Kézikönyvben szempontsor alapján. 1-2 oldal Külön fájlba kell feltölteni. +reflexió Ha több csoporthoz készítettél tematikus tervet, akkor mindegyikhez külön kell csoportprofil is! A feltöltés után ki kell választani, hogy a dokumentum milyen kompetencia igazolására szolgál, és mely indikátoroknak felel meg Kiscsoportos projektek - Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített - Chateubrian 1.2 Reflexió A zenetanulással együtt járó személyiségfejlődés minden növendéknél észlelhető, ha elég időt tud eltölteni zeneoktatásunk jelenlegi rendszerében és tanára hivatásának részeként érzi, hog

a tematikus terv egy téma feldolgozásának időtartamára vonatkozik, az óravázlat pedig egy tanítási óra terveit tartalmazza. A következőkben dolgozatom célját figyelembe véve - az óravázlat kerül rövid bemutatásra. (Falus I., 2006.) Az óravázlatban megjelennek az adott tanítási órára tervezett konkrét CSOPORTNAPLÓ MÓD - SZER - TÁR ANYAGÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Törvényi háttér 1. 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 88. § Az óvoda által használt nyomtatvány c) az óvodai csoportnapló 20/2012.(VIII.31. A terv alapján segítséggel el tudja készíteni a fácskát. Legalább három tervet tud készíteni, melyben összhangban van az edény formája, színe a szárazvirág fácskával. A virágokat meg tudja nevezni. A terv alapján önállóan el tudja készíteni a fát. 3. Bábozás 3.1 3 Testséma fejlesztés. Egymásra figyelés. keresni. A páratlanul maradt lepke azt kiáltja: hernyó legyen, akinek nincs párja Akkor újra szétrebbentek és most 1 lábon ugrálva keressetek párt Tematikus terv, óratervek Gyors portfólió összegzés, mielőtt megyek próbára. Még csütörtökön megírtam a csoportprofilt, ehhez majd még szükségem lesz további adatokra, addig nem tudom feltölteni, így viszont nem tölthetem fel a tematikus tervet,.

A projekt címe: Mackó, mackó ugorjál! A feldolgozás id őszaka: 2010. január18-tól február 10-ig. A küls ő világ tevékeny megismerése: • Téli álmot alvó állatok. Medve (él őhelye, mozgása, tápláléka tematikus terv; reflexió; óraterv Média szakos hoppitálási napló. tematikus terv; reflexió; óraterv Olasz szakos hospitálási napló - hospitálási napló, II. Beosztás a szakterületi csoportos gyakorlatra. 2015/16. tavaszi szemeszter beosztása Beosztás Egyéni szakmai gyakorlatra. 2015/15. tavaszi szemeszter beosztás Reflexió a képzés egészével kapcsolatban -Ez a tanári kompetenciák mentén tartalmazza a motivációkat, a képzés elméleti, gyakorlati, módszertani oldalának értékelését, a belső-külső gyakorlat értékelését, és azt, hogy a hallgató tematikus terv, 1 hospitálási jegyzőkönyv, minden órához rövid (0,5 oldal.

tematikus jelentése - Idegen Szavak Gyűjtemény

7+ ( ) * / 0 ( 1) $ ( ' + 0( , 4 $ 4- $ 7 $% $ 6 7 % ( (5 & ' 0 ( ( 7 Minden órához kb harmad oldalnyi reflexió külön dokumentumként szükséges.A tematikus terv olyan időszakot öleljen föl, amelyhez a 10 foglalkozást hozzá tudjuk illeszteni. Pedagógusoknál azt javaslom, hogy 16-20 óra tematikus terv készüljön a 10 órához Éves tanulói foglalkozási terv Gyermekváros Utcai Tagintézmény 1.) Felkészítő foglalkozások 1.4 Tematikus csoportfoglalkozások foglalkozásvezető: Farkas Rózsa 5-8. évfolyam 9. csoport (reflexió) 1-5 Gondolkodási és megismerési módszerek A matematika fogalmi rendszer Mar 27, 2018 - A reflexió kiemelt szerepet kap a pedagógus portfólióban. A fejlődésükről való gondolkodásra és a rendszeres önértékelésre fordított idő szükséges, fontos és hasznos! Erről kell elszámolnunk. - az indoklás szerint. Erre hogyan reflektáljunk? A reflektí Pedagógiai Reflexió: Létszám:15 gyermek 15 felnőtt kísérő Életkor: 5-12 év. A foglalkozás a tematikus terv szerinti következő program volt, 15 gyermek és 15 kisérővel. Az előre eltervezett programokat, fejlesztéseket a teljes mértékben sikerült megvalósítani

4. Képes differenciált pedagógiai folyamatok tervezésére (gyakorló tanítók esetében szervezésére). Értékelés eszköze: a portfólióban a hallgatók/résztvevők esetében tematikus terv készítése és elemzése, tanárok esetében gyakorlatban is megvalósított tematikus terv készítése (esetleg teamben), elemzése Reflexió: a tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv megtanításának értékelése a tanulói munkák, a munkaközösség-vezető, és ha vannak, a tanulói visszajelzések alapján, a tanulási folyamat elősegítése szempontjából; Hospitálási napló (1 db), A hospitáló pedagógus visszajelzése: kb. 1 olda (reflexió) 1-2. I. Általános biológia Öröklődés Protoplazma Protoplazma felépítése, működése. Örökítő anyagok, kromoszómák. A fajok kialakulása, az élővilág evolúciója. Frontális tanítás, iskolai tananyag kikérdezése, önálló tanulói munka. 3-4. 5-6. A faj 7-8. Emberré válás 9-10. II. Növénytan A növény.

tematikus terv/egyéni fejlesztési terv reflexiója 4 db óra-/foglalkozásterv 4 db óra-/foglalkozásterv reflexiója esetleírás hospitálási napló dokumentum reflexió (dokumentum jellegétől függ, hogy szükséges-e) 5 ˃tematikus terv ˃a továbbképzés tartalmi leírása, indoklás »reflexió »konzultációs kérdésso TRÉNERKÉPZŐ PROGRAM A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Jelen kiadvány a szerző véleményét tükrözi, a Bizottság semmilyen formában nem felel A témahét célja: Az adventi ünnepkörön belül a család szerepe, érzelmi össze- tartó ereje. Bővüljön a gyermekek ismeretei a családról, az otthon fogalmáról, a családhoz tartozás fontosságáról Köznevelési törvény; 20/2012. EMMI rendelet (működés) 326/2013. Korm. rendelet (ped. előmenetel) 100/1997. (érettségi) 40/2002. (érettségi követelmények

A reflexió szerepe; Minták. Tanmenet; Féléves ütemterv; Tematikus terv; Óravázlat; Hospitálási napló; Intézményi környezet (frissíteni kell!) Szakmai életút értékelése; Szakirodalom. Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban; Tehetség és személyiségfejlesztés; A reflektív gondolkodás fejlesztése; Projektmódsze Mi alapján értékelik a tanárokat? Cikksorozatunk előző részében leírtuk, hogy mi a kompetencia, illetve, hogy mik azok a tanári kompetenciák, amelyeknek az igazolására a tanárok portfóliós értékelése szolgál.Most pedig részletesen szólunk a nyolc úgynevezett tanári kompetenciáról, amivel a legtöbb pedagógus - még ha nem is tud róla - rendelkezik - Tematikus portfólió: egy bizonyos témával kapcsolatosan összegyűjtött ismere-tek interdiszciplináris szintetizált bemutatása. - Kutatási portfólió - Projektportfólió: egy projekt megvalósulásának folyamatát és a tanulónak a projektben játszott szerepét dokumentálja. - Fejlődési portfóli Négy héten át ismerkedtünk a kontyos-kendős Őszanyó színeivel, kincseivel és gazdagságával óvodánkban. Ez idő alatt tettünk egy sétát az óvoda körül, közben gyönyörködtünk az őszi természet csodálatos színeiben, s a szorgos kis kezek faleveleket, őszi terméseket gyűjtöttek a kézműves foglalkozásokhoz Időszakos ütemterv, tematikus terv: 40 Reflexió az országos versenyre való felkészítés projekt tervéhez 46 Értékelés, egyéb pedagógiai eszközök az Országos Versenyre való felkészítés projekt-tervhez: 47.

Video: Portfólió készítés Page 17 CanadaHun - Kanadai

A portfólióban óravázlat, óraterv, tematikus terv, tanmenet stb. közül legalább egyet kell elhelyezni, melyet a hallgató összefüggő egyéni iskolai gyakorlata során készített. A kiválasztott tervezési dokumentum a gyakorlatot vezető szakember által ellenjegyzett, értékelt lehet, és tartalmazza a hallgató reflexióit is A tematikus terv segíti a meglátogatott órát vagy foglalkozást a nevelési-oktatási folyamatban elhelyezni, az abban betöltött szerepét, céljait meghatározni. A tervezés támogatására választható sablonokat és kidolgozott szaktárgyi mintákat ajánl az Útmutató 8-17. számú melléklete

A már kiadott órák témáinak vázlata, valamint egy tematikus terv kidolgozása ELT Nagyszabásúnak tartja a tematikus rész vállalásait és pozitívumnak értékeli a gyűjteményi, tudománytörténeti reflexió és elméleti megközelítés felkínált módjait. Ő is javaslatokat tett egyes részkérdések árnyaltabb kidolgozásáraa hatékonyabb befogadói élmény és megértés érdekében

100+ Best tematikus tervek images óvoda, oktatás

pszft, pedagógus, fejlesztési, terv Last modified by: Kézy Ágnes Created Date: 8/12/2014 8:26:39 PM Company: Otthoni Other titles: Adatlap Célmeghatározás Részletes terv Reflexió Kompetenciák Munka1 Adatlap!Nyomtatási_terület Célmeghatározás!Nyomtatási_terület Kompetenciák!Nyomtatási_terüle

Portfólió :: BartfaijuditTanmenet vsóratervezet minta környezetismeret - Google keresés | SuliSzakmailag megfelelő, informatív hospitálási napló
 • Tetőfedő szaki.
 • Lárva a virágföldben.
 • Kawasaki er 5 kipufogó.
 • Sharp wiki.
 • Mit szednek a testépítők.
 • Celebrate hallókészülék.
 • 30 napos előrejelzés balaton.
 • Counter strike global offensive eneba.
 • X5 BMW 2020.
 • Ásvány medál nyaklánc.
 • Hall debrecen események.
 • Dunazug hegység.
 • 21 század a legendák velünk élnek.
 • Női pehelykabát.
 • Kaparós keresztszülő.
 • JBL Clip 3 Replacement Cover.
 • Beyblade metal fusion összes rész.
 • Legacies online filmek.
 • Triatlon.
 • Férfi ruha webshop olcsó.
 • Béres c vitamin d vitaminnal.
 • Ifj bergendy istván.
 • Kisvakond bölcsöde.
 • József eladása.
 • Kültéri homokszóró.
 • Mini DV kamera szoftver.
 • Borotvakés cserélhető pengével.
 • Városliget behajtás.
 • Skatepark elemek.
 • Diderot komárno.
 • Super saiyan 5.
 • Indirekt tároló vélemények.
 • Izomépítő táplálékkiegészítők.
 • Korona szó eredete.
 • Morskie oko időjárás.
 • Amikor a mórok uralkodtak európában.
 • Ttl szeged.
 • Napraforgó virágzás 2020.
 • Pdw alacsony.
 • Apa köszöntő ajándék.
 • Diy videók.